ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Покана за Доставка на компютърни конфигурации

ПУБЛИЧНА ПОКАНА - Осигуряване на 24 часова невъоръжена физическа охранаи видеонаблюдение на територията на обект: Сграда на ДМСГД-Кърджали и прилежащата оградена територия, с адрес: гр.Кърджали, ул.“Веслец”№53 -ID 9052465

ПРОЦЕДУРА ПО ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ – Осигуряване на периодични доставки на дизелово гориво за отопление, бензин за транспорт и дизелово гориво за транспорт за нуждите на Дом за медико-социални грижи за деца – гр.Кърджали – УНИКАЛЕН КОД 700381

ПУБЛИЧНА ПОКАНА - Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на ДМСГД-Кърджали – уникален код 9041404

 ПУБЛИЧНА ПОКАНА Осигуряване на 24 часова /денонощна/ невъоръжена физическа охрана и видеонаблюдение на територията на обект: Сграда на ДМСГД-Кърджали и прилежащата оградена територия, с адрес: гр.Кърджали, ул.“Веслец”№53 - 9040409 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА – ОСИГУРЯВАНЕ НА 24-ЧАСОВА НЕВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЕКТ СГРАДА НА ДМСГД – КЪРДЖАЛИ И ПРИЛЕЖАЩАТА ОГРАДЕНА ТЕРИТОРИЯ С АДРЕС: ГР.КЪРДЖАЛИ, УЛ.”ВЕСЛЕЦ” № 53 – УНИКАЛЕН КОД 9040356

 Процедура по договаряне без обявление: Осигуряване на периодични доставки на дизелово гориво за отопление, бензин за транспорт и дизелово гориво за транспорт за нуждите на Дом за медико-социални грижи за деца – гр.Кърджали”.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА – Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ДМСГД-Кърджали

 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ