КОНТАКТИ

Директор – 0361 61782

Главна мед.сестра – 0361 61783

Главен счетоводител /счетоводство/ – 0361 61669

факс – 0361 61783

e-mail   dmsgd_kj@abv.bg