ПУБЛИЧНА ПОКАНА – Осигуряване на 24 часова /денонощна/ невъоръжена физическа охрана и видеонаблюдение на територията на обект: Сграда на ДМСГД-Кърджали и прилежащата оградена територия, с адрес: гр.Кърджали, ул.“Веслец”№53 с уникален код 9040409

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДОКУМЕНТАЦИЯ-СЪДЪРЖАНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ-СЪДЪРЖАНИЕ-1

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Протокол от заседание на комисия

ДОГОВОР

In Archive